bezsporny


bezsporny
bezsporny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'taki, do którego nie można mieć zastrzeżeń, wątpliwości, niewywołujący sporów; niewątpliwy, oczywisty, bezsprzeczny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezsporne osiągnięcia. Bezsporne argumenty w dyskusji. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezsporny — «nie budzący wątpliwości; niewątpliwy, oczywisty, bezsprzeczny» Bezsporny dowód winy. Bezsporne zasługi …   Słownik języka polskiego

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego

  • bezdyskusyjny — książk. «nie podlegający dyskusji; bezsporny, niewątpliwy, oczywisty» Bezdyskusyjne twierdzenie. Bezdyskusyjne potrzeby, wartości. To rzecz bezdyskusyjna …   Słownik języka polskiego

  • bezsprzeczny — «nie wywołujący sprzeciwu, nie budzący wątpliwości; niewątpliwy, oczywisty, bezsporny» Bezsprzeczna wina, zasługa …   Słownik języka polskiego

  • niesporny — 1. rzad. «nie ulegający wątpliwości; bezsporny, bezsprzeczny, oczywisty» Niesporny fakt. 2. praw. «nie dotyczący sporu, nie objęty sporem sądowym» Sprawy niesporne …   Słownik języka polskiego

  • niezaprzeczalny — «nie budzący wątpliwości, sprzeciwu; bezsporny, bezsprzeczny, niewątpliwy» Niezaprzeczalny fakt. Niezaprzeczalne zasługi. Mieć do czegoś niezaprzeczalne prawo …   Słownik języka polskiego

  • niezaprzeczony — książk. «bezsporny, bezsprzeczny, oczywisty; niezaprzeczalny» Mieć niezaprzeczone prawo do korzystania z czegoś …   Słownik języka polskiego

  • oczywisty — «nie budzący wątpliwości, bezsporny, pewny» Oczywiste twierdzenie. Oczywisty nonsens. Oczywiste nieporozumienie …   Słownik języka polskiego

  • rażący — imiesł. przymiotnikowy czynny czas. razić (p.) rażący w użyciu przym. 1. «nieprzyjemny dla oczu, zmysłów, oślepiający; rzucający się w oczy, jaskrawy» Rażący żar słońca. Rażące światło reflektorów. Rażące zestawienie kolorów. 2. «o ujemnych… …   Słownik języka polskiego

  • bez- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek występujący w przymiotnikach (i pochodnych od nich przysłówkach, rzeczownikach) tworzonych od wyrażeń przyimkowych lub w rzeczownikach tworzonych wprost od takich… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień